11.sınıf felsefeyle tanışma slayt

Dosya Adı: Felsefe ile tanışma sunusu sınıf, Eklenme Tarihi: , Ana Kategori: Ders Notları, Alt Kategori: Felsefe, Tür: Zip, Ekleyen: Sorubak.
Table of contents

Bu tür istek ve ihtiyaçlardan da bilim ve felsefe ortaya çıkmıştır. Verilen bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A Bilim ve felsefe evrensel bir niteliğe sahiptir.


 • Request Rejected;
 • Felsefe Grubu Dersleri İle İlgili Sunumlar-Slayt Gösterileri.
 • whatsapp flört;
 • en iyi arkadaşlık sitesi ekşi;
 • I. ÜNİTE FELSEFEYLE TANIŞMA A. FELSEFE NEDİR. 1. Felsefenin Anlamı 2 - ppt indir;
 • Felsefe Konu Özetleri ( Sınıf Müfredat) – Ders Felsefe;
 • beğendiğin erkekle tanışma yolları;

B Bilim ve felsefe sistemli ve tutarlı etkinliklerdir. C Bilim adamları ve filozoflar bilgi alış verişinde bulunurlar. D Bilim olgular üzerine, felsefe bilgi üzerine sorgulamalar yapar. E Bilim ve felsefe insandaki merak ve hayret duygularından kaynaklanmıştır. Daha önceden Yunan filozofları doğayla ilgilenirken M. Çünkü bu yüzyılda Yunan toplumu demokratik bir yönetim şekline kavuşmuştur.

Buna dayanarak felsefe hakkında aşağıdaki yargılardan öncelikle hangisine ulaşılabilir? A Felsefe, yaşanılan çağın olay ve koşullarından etkilenir. B Felsefe kendi çağının ötesinde bir düşünme biçimine sahiptir. C Felsefe toplumsal yapıdan etkilenmeyen tutarlı bir düşünme biçimidir.

D Felsefe, içinde yaşanılan toplumun ve çağın olaylarından uzak bir düşünme etkinliğidir. E Felsefe, doğa olayları ile birlikte toplumsal olaylar üzerine de sorgulama yapar. Büyük filozoflar görüşlerini genellikle felsefi sistemler halinde ortaya koyarlar. Örneğin; Platon, Aristoteles, Kant gibi filozoflar, kendi çağlarının koşulları ve özellikleri doğrultusunda varlık, bilgi, ahlak ve siyaset gibi temel problem alanlarına ilişkin yeni bakış açılarıyla farklı görüşler geliştirmişlerdir.

Bu görüş ve fikirlerini de, öğeleri arasındaki bağlantıların açıkça görüldüğü, kendi içinde tutarlı bütünler halinde ortaya koymuşlardır. Verilen metne göre, aşağıdakilerden hangisi felsefi sistemin bir özelliği olamaz? A Konuya ilişkin her filozofun bakış açısı farklı olabilir. B Temeli mantıksal tutarlılık üzerine kuruludur. C Konusu belli bir varlık alanıyla sınırlıdır.

D Yapısal olarak akıl ve mantık ilkelerine uygundur. E İçinde bulunduğu çağın toplumsal olaylarından etkilenir.

Sayfa yolu

Filozof ortaya koyduğu savın doğruluğu konusunda karşısındakileri ikna etmek için dayanaklar sunmak, akılcı ve mantıksal açıklamalar yapmak durumundadır. Bu parçada vurgulanmak istenen, felsefi düşüncenin hangi özelliğidir? Düşündüğünü düşünmek Bu ifade felsefi düşüncenin hangi niteliğini açıklamak için söylenmiş olabilir? Bilgi denildiğinde, en genel anlamda özne ile nesne arasındaki bağdan doğan ürün anlaşılır. Ancak bilgilerimiz bilgi edinilirken izlenen yollar ve hakkında olduğu şeyler açısından farklılıklar gösterir. Bu sebeple, gündelik, felsefi, bilimsel, teknik, sanatsal ve dini bilgi türleri ortaya çıkmıştır.

Bu parçada yapılan açıklamalara göre, bir bilginin hangi tür olduğu belirlenirken aşağıdakilerden hangisi esas alınır? Bir bilginin, bir düşüncenin doğruluğunu gösteren gerekçelerin ortaya konulmasıdır. Yukarıda hakkında açıklama yapılmış olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Gündelik bilgi, sıradan gözlem ve yaşantıların genellenmesiyle elde edilen düzensiz bir bilgi türüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gündelik bilginin özelliği olamaz? A Nesnel değildir. B Sonuçları evrensel olamaz.


 • 11. Sınıf Felsefe 1. Ünite Felsefeyle Tanışma Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları.
 • Felsefe Konu Özetleri (11. Sınıf Müfredat).
 • Blog İstatistikleri!
 • Felsefe Ders Özetleri - thesecretforlawofattraction.com;
 • Felsefe Konu Özetleri (11. Sınıf Müfredat).
 • TYT – AYT Felsefe Konu Listesi.
 • Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA KONU ÖZETİ - PDF Free Download;

C Genel kabul görmüş bir yöntemi yoktur. D Kanıtlanmış neden-sonuç ilişkisine dayanmaz. E Pratik hayatta insanoğluna bir yararı yoktur. Masa yıpranır ve eskir, kullanılmaz hale gelir. Bu masa artık masa olmaktan çıkmış başka bir şey olmuştur. Fakat masayı masa yapan düşünce, önceden mevcuttur ve sonsuza kadar aynı kalır.

Bu düşüncelere sahip olan bir filozof aşağıdaki yargılardan hangisini savunamaz? A Kesin bilgi görelidir. B Düşünceler mutlaktır. C Asıl gerçeklik ideadır. D Nesnel dünya değişir. E Kesin bilgi ideadır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilgi felsefesinde dogmatik düşünce tarzını açıklamaktadır?

Friedrich Engels ve tarihi maddeciliğin temel taşları | Bilim ve Ütopya

A Bilgilerimiz tecrübelerimizden kaynaklanır. B Akıl yoluyla elde edilen bilgi kesin ve değişmezdir. C Bizi mutlak bilgiye sadece sezgi götürür. D Kesin bilgi, eleştirel bakış açısı ile elde edilir. E Bilgilerimiz duyu verileri ve aklın bir sentezidir. Bazı şüpheci düşünürler, önce duyularımızın bizi yanıltabileceğinden yola çıkar. Örneğin, su dolu bardağın içindeki kaşığı kırık gibi algılarız. Duyularımız bizi ara sıra aldatıyorsa, her zaman aldatıyor olabilir. Bu durumda her şeyden şüphe edilebilir.

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: FELSEFEYLE TANIŞMA KONU ÖZETİ

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A İnsan herşeyin ölçüsüdür. B Şüphe etmek bir düşünme biçimidir. C Bilgilerimiz sadece duyu verileriyle elde edilir. D Sadece şüphe eden bir aklın varlığından şüphe edilemez. E Algılarımız bizi yanıltıyorsa doğru bilgiye ulaşılamaz. Rüzgar üşüyen için soğuk, üşümeyen için sıcaktır.

Sohbet tanışma yöntemleri ders notları

Ölüm, insan için kötü, mezar taşı satan için iyidir. Bu görüşe sahip bir filozof aşağıdakilerden hangisini savunamaz? A İnsanın her şeyin ölçüsü olduğunu B Kesin doğruların olamayacağını C Bilgilerimizin göreceli olduğunu D Herkesin algılarının farklı olabileceğini E Her şeyin mutlak olarak bilinebileceğini Kant, bilginin kaynağına ilişkin görüşünü; Görüsüz kavramlar boş, kavramsız görüler kördür. Buna göre bilgilerimizin kaynağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorduğu sorulardan biri değildir? A Bilginin kaynağı nedir? B İnsanın bilgisi mutlak mıdır? C İnsan gerçekliğin doğru bilgisine ulaşabilir mi? D Bilimsel gelişmelerin toplumlara etkileri nelerdir? E Gerçeklik ve doğruluk aynı şey midir? Dil in gerçekliğin bilgisini verip vermediğini araştırmıştır. Ona göre biz dışımızdaki gerçekliği dildeki önermelerle ifade ederiz. Dilin mantıksal bir yapısı olduğunu ileri sürer.

11.Sınıf Felsefe 1. Ünite (MÖ thesecretforlawofattraction.com- MS thesecretforlawofattraction.com Felsefesi) 1.Bölüm

Bu yapı içinde önermeler, olguları yansıtırlar. O halde dilin mantıksal yapısını çözümlersek, doğru bilgiye, gerçeğin bilgisine ulaşabiliriz.